EZU IT – jedinečné příležitosti v oblasti certifikace


Vážení zákazníci,
rádi bychom Vás informovali o rozšíření našich služeb v oblasti certifikace bezpečnosti in-formací (Information Security Management System – ISMS) podle ČSN EN ISO/IEC 27001:2014. o tzv. sektorové certifikace, jejichž podstatou je zacílení certifikace ISMS dle sektorové příslušnosti zákazníka (energetika, zdravotnictví, telekomunikace, cloudové služby a řada dalších). Takový způsob certifikace má daleko větší efektivitu a přínos pro samotný systém ISMS a tím i pro celou organizaci.

Jděte s námi nad rámec certifikace ISMS a ukažte svým partnerům, že dbáte o zabezpečení informací a ujistěte je, že jejich data nejsou vystavována kybernetickým hrozbám.

Využijte exkluzivní nabídku certifikace ISMS dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2014, která je rozšířena o dodatečná opatření definovaná v úplně novém mezinárodním standardu ISO/IEC 27002:2022.

Více informací na https://it.ezu.cz/bezpecnost nebo v PDF dokumentu Sektorové certifikace ISMS.

Další služby, které můžeme ze strany EZÚ nabídnout jsou Pre-audit, Certifikační audit či školení.

Pro více detailů kontaktujte svého manažera produktu.

www.it.ezu.cz
Novinka Pre-Screening: https://it.ezu.cz/pre-screening

Petra Berková
Manažer produktu
+420 603 556 350
pberkova@ezu.cz


Recent Posts

4. 5. 2021

Služby v oblasti zdravotnických prostředků

Vážení obchodní partneři, rádi bychom Vás v souvislosti s květnovým termínem změny zákonných požadavků pro uvádění zdravotnických prostředků na evropský trh informovali o službách nadále poskytovaných Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p. v tomto odvětví. Po 26. 5. 2021, kdy vstoupilo v účinnost Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích a zároveň pozbyla platnost …

28. 4. 2020

Odklad účinnosti MDR

Vážení zákazníci, došlo k dokončení legislativního procesu ohledně odkladu účinnosti MDR (Medical Device Regulation). Vzhledem k plánovanému ukončení platnosti současného legislativního rámce k 26. květnu 2020 jsme neplánovali akvizici nových klientů. V současném stavu jsou naše kapacity plně využity a nemůžeme přijímat nové zakázky. Ohledně změny Vás budeme informovat.   Tým zdravotnických prostředků

28. 4. 2020

Aktuální stav notifikace dle MDR

Vážení zákazníci, vzhledem k současnému stavu jsme byli nuceni přerušit činnosti na přípravě žádosti notifikace dle MDR (Medical Device Regulation). S dalšími informacemi vás budeme informovat.   Tým zdravotnických prostředků.