Vážení zákazníci,
rádi bychom Vás informovali o rozšíření našich služeb v oblasti certifikace bezpečnosti in-formací (Information Security Management System – ISMS) podle ČSN EN ISO/IEC 27001:2014. o tzv. sektorové certifikace, jejichž podstatou je zacílení certifikace ISMS dle sektorové příslušnosti zákazníka (energetika, zdravotnictví, telekomunikace, cloudové služby a řada dalších). Takový způsob certifikace má daleko větší efektivitu a přínos pro samotný systém ISMS a tím i pro celou organizaci.

Jděte s námi nad rámec certifikace ISMS a ukažte svým partnerům, že dbáte o zabezpečení informací a ujistěte je, že jejich data nejsou vystavována kybernetickým hrozbám.

Využijte exkluzivní nabídku certifikace ISMS dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2014, která je rozšířena o dodatečná opatření definovaná v úplně novém mezinárodním standardu ISO/IEC 27002:2022.

Více informací na https://it.ezu.cz/bezpecnost nebo v PDF dokumentu Sektorové certifikace ISMS.

Další služby, které můžeme ze strany EZÚ nabídnout jsou Pre-audit, Certifikační audit či školení.

Pro více detailů kontaktujte svého manažera produktu.

www.it.ezu.cz
Novinka Pre-Screening: https://it.ezu.cz/pre-screening

Petra Berková
Manažer produktu
+420 603 556 350
pberkova@ezu.cz


Poslední příspěvky

2. 4. 2023

Zdravotnické prostředky – dozorová činnost

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali, že na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/607 ze dne 15. března 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2017/745 a (EU) 2017/746, pokud jde o přechodná ustanovení pro některé zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro bude EZÚ, coby notifikovaná osoba č. 1014, v souladu s článkem 120, …

21. 3. 2023

Prodloužení platnosti certifikátů vydaných v souladu se směrnicemi 90/385/EHS a 93/42/EHS a prodloužení přechodného období

Dne 15. března 2023 vstoupilo v platnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/607, kterým se mění nařízení (EU) 2017/745 a (EU) 2017/746, pokud jde o přechodná ustanovení pro některé zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro Toto nové nařízení přináší dlouho očekávané prodloužení platnosti certifikátů vydaných v souladu se směrnicemi 90/385/EHS a 93/42/EHS a prodloužení přechodného období, během něhož mohou být …

28. 4. 2020

Odklad účinnosti MDR

Vážení zákazníci, došlo k dokončení legislativního procesu ohledně odkladu účinnosti MDR (Medical Device Regulation). Vzhledem k plánovanému ukončení platnosti současného legislativního rámce k 26. květnu 2020 jsme neplánovali akvizici nových klientů. V současném stavu jsou naše kapacity plně využity a nemůžeme přijímat nové zakázky. Ohledně změny Vás budeme informovat.   Tým zdravotnických prostředků